detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7488']
Datum podání
 
24.02.2022
Datum vyřízení
 
02.03.2022
Investor-provozovatel  CTPark Bor spol. s r.o.
IČ  08778990
Předmět žádosti
 
TP diesel
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.2.
adresa zdroje
 
CTPark Ostrov u Tachova
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení TP