detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7481']
Datum podání
 
23.02.2022
Datum vyřízení
 
28.02.2022
Investor-provozovatel  Jednotné zemědělské družstvo "Budovatel" se sídlem v Janovicích
IČ  00116700
Předmět žádosti
 
povolení provozu na dobu určitou 12 měsíců kompostárna Janovice nad Úhlavou
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
2.3.
adresa zdroje
 
Kompostárna Janovice nad Úhlavou, 340 21 Janovice nad Úhlavou, p.č. 1820/2, 1824/2, 1827/2, 1828/2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka