detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7480']
Datum podání
 
18.02.2022
Datum vyřízení
 
28.02.2022
Investor-provozovatel  Pila Nepomuk, s.r.o.
IČ  49791516
Předmět žádosti
 
povolení provozu Pila Nepomuk
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
7.7.
adresa zdroje
 
Pila Nepomuk, 335 01 Nepomuk, na pozemcích p.č. 94/1, 94/2, 619, 179/3, 174/1, 165/3 v k.ú. Dvorec
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka