detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7417']
Datum podání
 
21.01.2022
Datum vyřízení
 
Investor-provozovatel  KLAUS Timber, a.s.
IČ  27989313
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje pilnice Dvorec
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
7.7.
adresa zdroje
 
335 01 Dvorec u Nepomuka, p.č. 130/34, 130/10 v k.ú. Dvorec
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka