detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7416']
Datum podání
 
03.12.2021
Datum vyřízení
 
Investor-provozovatel  STATEK SOBÉTICE s.r.o.
IČ  46886087
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje modernizace Farmy Obytce
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
8.
adresa zdroje
 
Farma Obytce, 339 01 Klatovy
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka