detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7413']
Datum podání
 
07.01.2022
Datum vyřízení
 
20.02.2022
Investor-provozovatel  Město Dobřany
IČ  00256552
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k provedení stavby zdroje plynová kotelna Dobřany
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
náměstí T.G.M. 2, 334 41 Dobřany
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka