detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7412']
Datum podání
 
12.01.2022
Datum vyřízení
 
20.01.2022
Investor-provozovatel  Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324
IČ  61771444
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje plynová kotelna Sušice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Fr. Procházky 324, 342 01 Sušice
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka