detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7406']
Datum podání
 
06.01.2022
Datum vyřízení
 
13.01.2022
Investor-provozovatel  Zemědělské družstvo Kbel
IČ  49195387
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje chov skotu Kbel u Přeštic
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
8.
adresa zdroje
 
34012 Kbel u Přeštic, k.ú.1472/4,1472/5, st. 133/1 k.ú. Kbel u Přeštic
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka