detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7405']
Datum podání
 
06.12.2021
Datum vyřízení
 
10.01.2022
Investor-provozovatel  Recykláč s.r.o.
IČ  24293563
Předmět žádosti
 
Obalovna
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
5.14.
adresa zdroje
 
Karlov
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  vydání ZS