detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7394']
Datum podání
 
06.12.2021
Datum vyřízení
 
03.01.2022
Investor-provozovatel  Tank Ono
IČ  48365289
Předmět žádosti
 
Změna čs phm Nýřany
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
10.2.
adresa zdroje
 
Nýřany
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení změny TP