detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7380']
Datum podání
 
26.11.2021
Datum vyřízení
 
20.12.2021
Investor-provozovatel  Lubská zemědělská, a.s.
IČ  25245571
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k umístění zdroje zpopelňovací zařízení Loreta
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
7.15.
adresa zdroje
 
provozovna Loreta, 340 21 Týnec, p.č. st. 149/7 v k.ú. Týnec u Janovic nad Úhlavou
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka