detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7369']
Datum podání
 
03.12.2021
Datum vyřízení
 
14.12.2021
Investor-provozovatel  Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o.
IČ  26324261
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje plynová kotelna Švabinského Domažlice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Švabinského 564, Domažlice
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka