detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7363']
Datum podání
 
24.11.2021
Datum vyřízení
 
14.12.2021
Investor-provozovatel  Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Měcholupy 2
IČ  61781517
Předmět žádosti
 
povolení provozu zdroje plynová kotelna Měcholupy
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Měcholupy 2, 339 01 Klatovy
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka