detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7357']
Datum podání
 
03.12.2021
Datum vyřízení
 
Investor-provozovatel  STATEK SOBĚTICE s.r.o.
IČ  46886087
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje modernizace farmy Obytce
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
8.
adresa zdroje
 
Farma Obytce, Obytce 1, 339 01 Klatovy
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  Výzva k odstranění vad v podání do 31.03.2022