detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7346']
Datum podání
 
18.11.2021
Datum vyřízení
 
01.12.2021
Investor-provozovatel  NAMARA s.r.o.
IČ  25681699
Předmět žádosti
 
TP kotelna
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Jiráskova 161, Domažlice
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení TP