detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7339']
Datum podání
 
29.10.2021
Datum vyřízení
 
26.11.2021
Investor-provozovatel  Klatovská nemocnice, a.s.
IČ  26360527
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje plynová kotelna -klaovy
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  vydáno závazné stanovisko