detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7336']
Datum podání
 
12.11.2021
Datum vyřízení
 
24.11.2021
Investor-provozovatel  ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
IČ  27597075
Předmět žádosti
 
žádost o změnu povolení provozu zdroje ČS PHM Benzina Nepomuk
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
10.2.
adresa zdroje
 
Kozlovická 537, 335 01 Nepomuk
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  rozhodnutí - vydání změny povolení