detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7315']
Datum podání
 
23.09.2021
Datum vyřízení
 
29.09.2021
Investor-provozovatel  SUFOLK s.r.o.
IČ  25243222
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje kejdoviště Farma Čečovice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
8.
adresa zdroje
 
Čížkov 45, 335 01 Čížkov, p.č. 733/13, 733/14 v k.ú. Čečovice
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka