detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7314']
Datum podání
 
29.09.2021
Datum vyřízení
 
07.10.2021
Investor-provozovatel  A T R I U M, s.r.o.
IČ  49454960
Předmět žádosti
 
povolení provozu zdroje zpracování dřeva Horažďovice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
7.7.
adresa zdroje
 
341 01 Horažďovice, p.č. st. 369/1, 1323, 1324, 1664, 1768/32 v k.ú. Horažďovice
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka