detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7310']
Datum podání
 
04.11.2021
Datum vyřízení
 
10.11.2021
Investor-provozovatel  Hutchinson
IČ 
Předmět žádosti
 
změna provozu
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
9.23
adresa zdroje
 
st.p.č. 4274, k.ú. Rokycany
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení změny stavby