detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7305']
Datum podání
 
21.10.2021
Datum vyřízení
 
03.11.2021
Investor-provozovatel  Rodenstock ČR s.r.o.
IČ  61173614
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje plynová kotelna Klatovy
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Dr. Sedláka 841/III
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka