detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7295']
Datum podání
 
08.10.2021
Datum vyřízení
 
20.10.2021
Investor-provozovatel  Ing. Vala
IČ  41549007
Předmět žádosti
 
mobilní drtič pro kraj
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
5.11.
adresa zdroje
 
Plzeňský kraj
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení TP