detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7294']
Datum podání
 
11.10.2021
Datum vyřízení
 
20.10.2021
Investor-provozovatel  APB - Plzeň a.s.
IČ  27066410
Předmět žádosti
 
plynová kotelna
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Losiná 303
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Povolení TP