detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7292']
Datum podání
 
07.10.2021
Datum vyřízení
 
20.10.2021
Investor-provozovatel  KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.
IČ  49790960
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje plynová kotelna Prusíkova Klatovy
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Prusíkova ulice, 339 01 Klatovy, na pozemku p.č. 2497 v k.ú. Klatovy
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka