detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7282']
Datum podání
 
23.09.2021
Datum vyřízení
 
07.10.2021
Investor-provozovatel  Vaječné lahůdky s.r.o.
IČ  24246638
Předmět žádosti
 
umístění farmy pro chov nosnic
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
8
adresa zdroje
 
Chlum
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  souhlasné ZS