detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7271']
Datum podání
 
31.08.2021
Datum vyřízení
 
22.09.2021
Investor-provozovatel  Lubská zemědělská, a.s.
IČ  25245571
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k umístění zdroje zpopelňovací zařízení Plánice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
7.15.
adresa zdroje
 
Farma Plánice, 340 34 Plánice, p.č. 665/25 v k.ú. Plánice
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka