detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7270']
Datum podání
 
15.09.2021
Datum vyřízení
 
22.09.2021
Investor-provozovatel  Ministerstvo obrany
IČ  60162694
Předmět žádosti
 
povolení provozu zdroje ČS PHM Klatovy
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
10.2.
adresa zdroje
 
VÚ 4854, Dragounská 66, 339 01 Klatovy
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka