detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7267']
Datum podání
 
09.09.2021
Datum vyřízení
 
16.09.2021
Investor-provozovatel  Kašperské Hory
IČ  00255645
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje kotelna na biomasu
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Smetanova 156, 341 92 Kašperské Hory
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka