detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7263']
Datum podání
 
08.09.2021
Datum vyřízení
 
14.09.2021
Investor-provozovatel  ATALIAN CZ s.r.o.
IČ  25059394
Předmět žádosti
 
povolení provozu plynová kotelna objekt ČS Klatovy
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Nám. Míru 151/1, 339 01 Klatovy
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka