detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7245']
Datum podání
 
12.04.2021
Datum vyřízení
 
16.07.2021
Investor-provozovatel  Bücheler, a.s.
IČ  60197722
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdrojů Klatovy
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
4.12.,9.11.
adresa zdroje
 
Jateční 846, 339 01 Klatovy
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  výzva k odstranění vad podání do 31.07.2021