detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7237']
Datum podání
 
17.08.2021
Datum vyřízení
 
24.08.2021
Investor-provozovatel  Měcholupská zemědělská, a.s.
IČ  25221370
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje nová stáj dojnice Farma Předslav
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
8.
adresa zdroje
 
Farma Předslav, Předslav 101, 339 01 Klatovy
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka