detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7228']
Datum podání
 
09.06.2021
Datum vyřízení
 
13.08.2021
Investor-provozovatel  EKOBENA-služby pro ČS PHM s.r.o. ONO
IČ  48365289
Předmět žádosti
 
změna provozu
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
10.2.
adresa zdroje
 
Domažlická 160, Plzeň
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení změny TP