detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7208']
Datum podání
 
18.07.2021
Datum vyřízení
 
Investor-provozovatel  OKULA Nýrsko a.s.
IČ  45359083
Předmět žádosti
 
provoz na dobu určitou ohřev TV Nýrsko
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.4.
adresa zdroje
 
Klostremannova 53, 340 22 Nýrsko
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka