detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7204']
Datum podání
 
16.06.2021
Datum vyřízení
 
09.07.2021
Investor-provozovatel  Statek Beňovy s.r.o.
IČ  47714450
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje stávba stáje pro jalovice Farma Lomec
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
8.
adresa zdroje
 
Farma Lomec, 339 01 Lomec
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka