detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7202']
Datum podání
 
07.07.2021
Datum vyřízení
 
13.07.2021
Investor-provozovatel  ZETEN spol. sr.o.
IČ  48361330
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje hořáky sušárny zrnin
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
3.1.
adresa zdroje
 
Husova 276, 336 01 Blovice
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka