detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7200']
Datum podání
 
14.06.2021
Datum vyřízení
 
01.07.2021
Investor-provozovatel  LUKRENA a.s.
IČ  25190539
Předmět žádosti
 
povolení provozu zdroje hygienizace kalů Přeštice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
2.4.
adresa zdroje
 
p.č. 2264 k.ú. Přeštice
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka