detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7198']
Datum podání
 
24.06.2021
Datum vyřízení
 
30.06.2021
Investor-provozovatel  Západočeská univerzita v Plzni
IČ  49777513
Předmět žádosti
 
změna kotelny
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Hrad Nečtiny
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  změna TP