detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7169']
Datum podání
 
07.05.2021
Datum vyřízení
 
13.05.2021
Investor-provozovatel  Město Sušice
IČ  00256129
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k provedení stavby zdroje plynová kotelna
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
ul. Sirkařská
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka