detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7162']
Datum podání
 
04.05.2021
Datum vyřízení
 
10.05.2021
Investor-provozovatel  Shopping Mall Plzeň
IČ  08104069
Předmět žádosti
 
změna TP diesel
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.2.
adresa zdroje
 
Rokycanská 1424/128, Plzeň
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Povolení změny TP