detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7155']
Datum podání
 
20.04.2021
Datum vyřízení
 
03.05.2021
Investor-provozovatel  Panattoni Czech Republic Development s.r.o.
IČ  28190882
Předmět žádosti
 
BALL CZ2 PLANT - umístění stavby
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1., 1.4., 4.12., 9.8.
adresa zdroje
 
k.ú. Plzeň areál býv. Škoda
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  závazné stanovisko - umístění