detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7152']
Datum podání
 
20.04.2021
Datum vyřízení
 
28.04.2021
Investor-provozovatel  TVAR, výrobní družstvo Klatovy
IČ  00028983
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje lakovna Horažďovice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
9.9.
adresa zdroje
 
Nábřežní 423, 341 01 Horažďovice
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka