detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7150']
Datum podání
 
16.12.2020
Datum vyřízení
 
26.04.2021
Investor-provozovatel  Max Aicher Pilsen s.r.o.
IČ  08229554
Předmět žádosti
 
provoz
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
9.9.
adresa zdroje
 
JIžní Předměstí 2991, Plzeň
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  zastavení řízení protože účastník řízení nedoplnil podklady ve stanoveném termínu