detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7143']
Datum podání
 
12.04.2021
Datum vyřízení
 
19.04.2021
Investor-provozovatel  MOL Česká republika, s.r.o.
IČ  49450301
Předmět žádosti
 
změna provozu ČS PHM Plaská
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
10.2.
adresa zdroje
 
Plaská Plzeň
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení TP