detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7139']
Datum podání
 
12.04.2021
Datum vyřízení
 
21.04.2021
Investor-provozovatel  MOL Česká republika, s.r.o.
IČ  49450301
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje ČS PHM Nalžovské Hory
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
10.2.
adresa zdroje
 
341 73 Nalžovské Hory, p.č. 320, 902/6, 902/2, 902/8, 902/5 v k.ú. Nalžovské Hory
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka