detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7123']
Datum podání
 
25.03.2021
Datum vyřízení
 
08.04.2021
Investor-provozovatel  ČEZ Energo, s.r.o.
IČ  29060109
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje KGJ Plánická Klatovy
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.2.
adresa zdroje
 
Plánická 626, 339 01 Klatovy
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka