detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7122']
Datum podání
 
30.03.2021
Datum vyřízení
 
08.04.2021
Investor-provozovatel  ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. – Benzina, odštěpný závod
IČ  27597075
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje ČS PHM Šlovice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
10.2.
adresa zdroje
 
Šlovice, 321 00 Dobřany, p.č.680/36, 284/13, 284/28 v k.ú. Šlovice u Plzně
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka