detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7117']
Datum podání
 
16.02.2021
Datum vyřízení
 
29.03.2021
Investor-provozovatel  Safran Cabin CZ, s.r.o.
IČ  26339510
Předmět žádosti
 
změna ZS
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
9.8.
adresa zdroje
 
Universitní 1119/34, Plzeň
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení změny stavby