detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7102']
Datum podání
 
08.03.2021
Datum vyřízení
 
16.03.2021
Investor-provozovatel  DCK Holoubkov Bohemia a.s.
IČ  14692953
Předmět žádosti
 
změna provozu
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Holoubkov 336
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení TP