detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7100']
Datum podání
 
01.03.2021
Datum vyřízení
 
15.03.2021
Investor-provozovatel  ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. – Benzina, odštěpný závod
IČ  27597075
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje ČS PHM Horažďovice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
10.2.
adresa zdroje
 
Komenského 1134, 341 01 Horažďovice
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka