detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7097']
Datum podání
 
05.03.2021
Datum vyřízení
 
10.03.2021
Investor-provozovatel  Přesné výpalky z plechů Ing. Šlechta s.r.o.
IČ  26316625
Předmět žádosti
 
změna provozu
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
4.12.
adresa zdroje
 
Nepomucká 202, Plzeň
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Povolení TP